ข้อมูล

แคลอรี่ใน Lamb - นิวซีแลนด์

แคลอรี่ใน Lamb - นิวซีแลนด์


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

แคลอรี่ใน Lamb - นิวซีแลนด์

ในกรณีที่มีการวัดการให้บริการมากกว่าหนึ่งรายการให้คลิกที่การบริการเพื่อเลือกการบริการอื่น ๆ

Lamb - นิวซีแลนด์แคลอรี่และธาตุอาหารหลัก

การให้บริการ
คลิกเพื่อดูยูนิตอื่น
แคลอรี่แป้ง
(ช)
โปรตีน
(ช)
ไขมันรวม
(ช)
วันเสาร์ อ้วน
(ช)
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งประกอบด้วยการค้าปลีกแบบตัดแต่งไขมันแบบแยกได้ปรุงสุก1676027.8172.790.1
แลมบ์ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ที่ถูกตัดแต่งปลีกไขมันแบบแยกได้ดิบ1810219.210
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ที่ถูกตัดแต่งปลีกแบบไม่ติดมันแบบไม่ติดมันและไขมันปรุงสุก677054.249.424.5
แลมบ์ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งประกอบด้วยการตัดขายปลีกปลีกลีนและไขมันแยกไม่ออก7904.76.43.3
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์, นำเข้า, แช่แข็ง, ประกอบด้วยการตัดขายปลีก, แบบลีนและไขมันแบบแยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8 ส่วน, สุก653061.143.521.2
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์, นำเข้า, แช่แข็ง, ประกอบด้วยการตัดขายปลีก, แบบลีนและไขมันแบบแยกได้, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ดิบ6605.14.92.4
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งส่วนผสมของการตัดค้าปลีกแบบลีนแบบแยกไม่ได้ปรุงสุก338048.514.56.3
แลมบ์ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งประกอบด้วยการตัดขายปลีกตัดแบบลีนแยกได้ดิบเท่านั้น3605.91.30.5
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็ง foreshank ไม่ติดมันแบบไม่ติดมันและไขมันปรุงสุกตุ๋น433045.326.613.1
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็ง foreshank ไม่ติดมันแบบไม่ติดมันและไขมันดิบ6305.14.62.3
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์, นำเข้า, แช่แข็ง, foreshank, แบบลีนและไขมันแยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8, สุก, ตุ๋น433045.326.613.1
Lamb - นิวซีแลนด์, นำเข้า, แช่แข็ง, foreshank, แบบลีนและไขมันที่แยกไม่ออก, ตัดเป็นไขมัน 1/8 ส่วน, ดิบ6305.14.62.3
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็ง foreshank แยกแบบลีนเท่านั้นปรุงสุกและตุ๋น257042.48.33.6
Lamb - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็ง foreshank แยกแบบลีนดิบเท่านั้น3305.90.90.4
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้า, แช่แข็ง, ขา, ทั้งหมด (ก้านและเนื้อสันนอก), แบบไม่ติดมันและไขมัน, ปรุงสุก, คั่ว63506440.119.6
แลมบ์ - นิวซีแลนด์นำเข้า, แช่แข็ง, ขา, ทั้งหมด (ก้านและเนื้อสันนอก), แบบไม่ติดมันและไขมันดิบ6105.24.32.2
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์, นำเข้า, แช่แข็ง, ขา, ทั้งหมด (ก้านและเนื้อสันนอก), แบบไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเหลือ 1/8 ไขมัน, สุก, คั่ว592064.135.317.1
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์, นำเข้า, แช่แข็ง, ขา, ทั้งหมด (ก้านและเนื้อสันนอก), แบบไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ดิบ5705.33.81.9
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์, นำเข้า, แช่แข็ง, ขา, ทั้งหมด (ก้านและเนื้อสันนอก), แบบลีนแยกได้, ปรุงสุก, คั่ว395060.315.36.6
แลมบ์ - นิวซีแลนด์นำเข้า, แช่แข็ง, ขา, ทั้งหมด (ก้านและเนื้อสันนอก), แบบลีนแยกได้, ดิบ3505.91.10.5
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งเนื้อซี่โครงไขมันไม่ติดมันและไขมันปรุงสุกและย่าง268019.920.310.2
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งเนื้อซี่โครงไขมันไม่ติดมันและไขมันดิบ8604.67.33.8
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์, นำเข้า, แช่แข็ง, ซี่โครง, แบบลีนและไขมันแยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8, สุก, ย่าง252020.718.19
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งเนื้อซี่โครงไขมันไม่ติดมันและไขมันที่ตัดเหลือได้ 1/8 ไขมัน7704.96.33.2
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งเนื้อซี่โครงไม่ติดมันแบบไม่ติดมันปรุงสุกและย่าง169024.973
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งเนื้อซี่โครงไม่ติดมันแบบไม่ติดมันดิบ37061.20.5
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งซี่โครงเนื้อไม่ติดมันและไขมันปรุงสุกคั่ว819045.769.334.8
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งซี่โครงแบบไม่ติดมันและไขมันดิบ9804.28.94.5
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์, นำเข้า, แช่แข็ง, ซี่โครง, แบบไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเป็นไขมัน 1/8, สุก, คั่ว739046.36029.9
แลมบ์ - นิวซีแลนด์, นำเข้า, แช่แข็ง, ซี่โครง, แบบไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเป็นไขมัน 1/8, ดิบ8804.57.73.9
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งซี่โครงไม่ติดมันแบบไม่ติดมันปรุงสุกคั่ว298037.115.46.7
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งซี่โครงลีนแบบแยกได้เท่านั้นดิบ4005.81.70.7
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งไหล่ทั้งหมด (แขนและใบมีด) แบบลีนและไขมันแยกกันปรุงสุกตุ๋น735058.154.126.2
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งไหล่ทั้งหมด (แขนและใบมีด) แบบลีนและไขมันแยกไม่ออก7704.76.33.2
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์, นำเข้า, แช่แข็ง, ไหล่, ทั้งหมด (แขนและใบมีด), แบบลีนและไขมันแบบแบ่งแยกไม่ได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8, สุก, ตุ๋น797068.65626.8
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์, นำเข้า, แช่แข็ง, ไหล่, ทั้งหมด (แขนและใบมีด), แบบลีนและไขมันแบบแยกไม่ออก, ตัดเหลือ 1/8 ไขมัน, ดิบ7104.95.62.8
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งไหล่ทั้งหมด (แขนและใบมีด) ยันไม่ได้แยกได้ปรุงสุกแล้ว447053.524.310.7
เนื้อแกะ - นิวซีแลนด์นำเข้าแช่แข็งไหล่ทั้งหมด (แขนและใบมีด) แบบลีนแยกได้ดิบเท่านั้น3805.71.50.7


ดูวิดีโอ: - ตะลยกน ฮองกง HK EAT 2 (อาจ 2022).