ข้อมูล

แคลอรี่ในเนื้อ - รอบ

แคลอรี่ในเนื้อ - รอบ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

แคลอรี่ในเนื้อ - รอบ

ในกรณีที่มีการวัดการให้บริการมากกว่าหนึ่งรายการให้คลิกที่การบริการเพื่อเลือกการบริการอื่น ๆ

เนื้อ - แคลอรี่รอบและธาตุอาหารหลัก

การให้บริการ
คลิกเพื่อดูยูนิตอื่น
แคลอรี่แป้ง
(ช)
โปรตีน
(ช)
ไขมันรวม
(ช)
วันเสาร์ อ้วน
(ช)
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, แยกไขมันเท่านั้น, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, เลือก, สุก, คั่ว100 กรัม164028.54.71.6
เนื้อ - กลม, ย่างกลมด้านล่าง, แบบลีนแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, คั่ว7840131.224.78.6
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, ไขมันและไขมันที่แยกไม่ออกและแบ่งเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ตุ๋น413062.116.45.9
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, ไขมันและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, คั่ว1 ย่าง9150134.237.813.6
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, แยกไขมันและไขมันออกเป็นส่วน ๆ , เลือกเป็น 0 ตัว, สุก, ตุ๋น1 สเต็ก440062.619.16.9
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, ไขมันและไขมันที่แยกไม่ออกและแบ่งเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, ปรุงสุก, คั่ว1 ย่าง10250137.848.217.3
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, ไขมันและไขมันที่แยกไม่ออก, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, เคี่ยว1 สเต็ก388061.513.85
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, ไขมันและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, คั่ว1 ย่าง8120130.328.110.1
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, แยกไขมันและไขมันออกเป็นส่วน ๆ , 1/2 ส่วน, นายก, ปรุงสุก, ตุ๋น852083.954.821
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, ไขมันและไขมันที่ไม่สามารถแยกออกได้, ถูกตัดเป็น 1/2 ไขมัน, เนื้อดี, ดิบ6405.74.41.8
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, ไขมันและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ตุ๋น694092.133.412.7
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, ไขมันและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ตัดให้เหลือไขมัน 1/8, เกรดทั้งหมด, สุก, คั่ว13770166.873.527.9
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, ไขมันและไขมันที่ไม่สามารถแยกออกได้, ถูกตัดเป็น 1/8 ไขมัน, เกรดทั้งหมด, ดิบ5405.93.31.3
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, ไขมันและไขมันที่ไม่สามารถแยกออกได้, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, ปรุงสุก, ตุ๋น576074.528.510.8
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, ไขมันและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, คั่ว13980163.47829.6
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, ไขมันและไขมันที่แยกไม่ออก, ตัดให้เหลือไขมัน 1/8, ตัวเลือก, ดิบ5605.93.41.4
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, ไขมันและไขมันที่แยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8, เลือก, สุก, เคี่ยว543073.925.39.6
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, ไขมันและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, เลือก, สุก, คั่ว13480170.26926.2
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, ไขมันและไขมันที่แยกไม่ออก, ตัดให้เหลือไขมัน 1/8, เลือก, ดิบ5305.93.11.2
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ตุ๋น396062.914.24.9
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, แยกไขมันเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, คั่ว8660135.931.711.1
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, ปรุงสุก, ตุ๋น426063.317.36
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, คั่ว9530140.239.313.7
เนื้อ - กลม, ก้นกลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, ตุ๋น368062.411.33.9
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 1/2 ไขมัน, สุก, ปรุงสุก, ตุ๋น62307931.611.2
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ดิบ, ดิบ4506.22.10.7
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, ไขมันน้อยเท่านั้นที่สามารถแยกออกได้, ถูกตัดเป็น 1/8 ไขมัน, เกรดทั้งหมด, ดิบ100 กรัม128022.24.31.5
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ตุ๋น6509.72.60.9
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, คั่ว5107.81.90.7
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, ไขมันน้อยเท่านั้นที่สามารถแยกออกได้, ถูกตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, ดิบ100 กรัม140022.251.7
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, แยกไขมันเท่านั้น, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, เลือก, สุก, ตุ๋น5809.81.80.6
เนื้อ - กลม, รอบด้านล่าง, พิงได้เพียงเอนกาย, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, เลือก, ดิบ3606.310.4
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, แยกไขมันเท่านั้น, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ทุกเกรดปรุงสุก100 กรัม1630285.72
เนื้อวัว - กลม, ก้นกลม, แยกไขมันเท่านั้น, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ตุ๋น6109.72.20.8
เนื้อ - กลม, ดวงตากลม, แยกไขมันได้อย่างเดียว, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, คั่ว5008.51.50.5
เนื้อวัว - กลม, ดวงตาของเนื้อย่างกลม, แยกไขมันออกไม่ได้อย่างเดียว, ตัดแต่งเป็นไขมัน 1/8, เลือก, สุก, คั่ว4608.41.20.4
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, ผอมและไขมันแยกได้, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, คั่ว5810100.816.66
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, ผอมและไขมันแยกได้, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, คั่ว1 ย่าง5890101.317.36.2
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, ผอมและไขมันแยกได้, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, คั่ว1 ย่าง5700100.115.95.7
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, ผอมและไขมันแยกไม่ออก, ตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ยอดเยี่ยม, สุก, คั่ว888095.953.121.4
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, ผอมและไม่อ้วนแบบแยกส่วน, ตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ดีเลิศ, ดิบ6305.64.31.8
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, ผอมและไขมันแยกได้, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, คั่ว693094.332.112.2
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, ผอมและไขมันแยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8, เกรดทั้งหมด, ดิบ4706.12.30.9
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, ผอมและไขมันแยกได้, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, คั่ว706094.833.512.7
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, ผอมและไขมันแยกได้, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ทางเลือก, ดิบ4906.12.51
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, ผอมและไขมันแยกได้, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, เลือก, สุก, คั่ว8510117.338.614.7
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, ผอมและไขมันแยกได้, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, เลือก, ดิบ45062.10.8
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, คั่ว5600101.514.14.9
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, ผอมแห้งไม่เอนกาย, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทางเลือก, สุก, คั่ว5740101.915.25.3
เนื้อวัว - กลม, ตากลม, แยกไขมันออกได้เพียงอย่างเดียว, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, คั่ว5500100.913.14.6
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, ผอมแห้งเท่านั้น, ตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ปรุงสุก, คั่ว628091.926.210
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, แยกไขมันได้เพียงอย่างเดียว, ตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ดิบ, ดิบ4206.21.80.6
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, แยกไขมันได้อย่างเดียว, ตัดเป็นไขมัน 1/8 ส่วน, ทุกเกรด, สุก, คั่ว100 กรัม169029.74.71.6
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/8 ส่วน, ทุกเกรด, ดิบ3506.40.90.3
เนื้อวัว - กลม, ดวงตากลม, แยกไขมันเท่านั้น, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, ดิบ3606.510.3
เนื้อ - กลม, ดวงตากลม, แยกไขมันออกได้อย่างเดียว, ตัดเป็นไขมัน 1/8, เลือก, ดิบ3406.30.70.3
เนื้อวัว - กลม, ผ่าเต็ม, แบบลีนและไขมันแบบแยกส่วน, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ตัวเลือก, สุก, ย่าง751085.642.616.2
เนื้อ - กลม, ผ่าเต็ม, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ถูกตัดเป็น 1/4 ไขมัน, ตัวเลือก, ดิบ5805.83.61.4
เนื้อวัว - กลม, ผ่าเต็ม, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ตัดแต่งเป็นไขมัน 1/4, เลือก, สุก, ย่าง698085.736.712.9
เนื้อวัว - กลม, แบบเต็ม, แบบลีนและไขมันแบบแยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก, แบบดิบ5405.83.31.3
เนื้อวัว - กลม, ผ่าเต็ม, แบบลีนและไขมันแบบแยกส่วน, ตัดเหลือ 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ย่าง736086.240.615.3
เนื้อวัว - กลม, แบบเต็ม, แบบลีนและไขมันแบบแยกได้, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, ดิบ5505.83.41.3
เนื้อวัว - กลม, ผ่าเต็ม, ลีนและไขมันแยกไม่ได้, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, เลือก, สุก, ย่าง682086.334.713.2
เนื้อวัว - กลม, แบบเต็ม, ลีนและไขมันแบบแบ่งแยกได้, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, เลือก, ดิบ5205.831.2
เนื้อ - กลม, แบบเต็ม, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ตัวเลือก, สุก, ย่าง544083.220.87.3
เนื้อ - กลม, แบบเต็ม, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 1/4 ไขมัน, ตัวเลือก, ดิบ3906.21.40.5
เนื้อ - กลม, แบบเต็ม, แบบแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก, สุก, ย่าง485082.514.75.2
เนื้อ - กลม, ผ่าแบบเต็ม, แยกแบบลีนได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก, ดิบ3606.210.3
เนื้อ - กลม, สนับมือ, กึ่งกลางปลาย, สเต็ก, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, ย่าง265040.710.23.8
เนื้อ - กลม, สนับมือ, ศูนย์ปลาย, สเต็ก, ยันและไขมันแยกไม่ออก, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ดิบ1 สเต็ก282041.311.64.3
เนื้อ - กลม, สนับมือ, กึ่งกลางปลาย, สเต็ก, แยกไขมันและไขมันออกเป็นชิ้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ย่าง293041.912.74.3
บีฟ - กลม, สนับมือ, ปลายกลาง, สเต็ก, ยันและไขมันแยกไม่ออก, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, ทางเลือก, ดิบ1 สเต็ก313043.314.34.8
เนื้อ - กลม, สนับมือ, กึ่งกลางปลาย, สเต็ก, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, ย่าง260042.78.53.3
บีฟ - กลม, สนับมือ, ปลายกลาง, สเต็ก, ยันและไขมันแยกไม่ออก, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ดิบ1 สเต็ก2780.342.610.63.8
เนื้อ - กลม, สนับมือ, กึ่งกลางปลาย, สเต็ก, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, ย่าง265040.710.23.8
เนื้อ - กลม, สนับมือ, กึ่งกลางปลาย, สเต็ก, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ย่าง293041.912.74.3
บีฟ - กลม, สนับมือ, ปลายกลาง, สเต็ก, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, ดิบ1 สเต็ก313043.314.34.8
เนื้อ - กลม, สนับมือ, กึ่งกลางปลาย, สเต็ก, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, ย่าง260042.78.53.3
เนื้อ - กลม, สนับมือ, กึ่งกลางปลาย, สเต็ก, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ดิบ1 สเต็ก278042.610.63.8
เนื้อ - กลม, สนับมือ, ด้านปลาย, แยกไขมันออกได้อย่างเดียว, สเต็ก, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ดิบ1 สเต็ก2460446.52.5
เนื้อ - กลม, สนับมือ, ด้านปลาย, สเต็ก, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ดิบ1 สเต็ก2480.3446.52.5
เนื้อ - กลม, สนับมือ, ด้านปลาย, สเต็ก, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, ย่าง282048.78.13.2
เนื้อ - กลม, สนับมือ, ด้านปลาย, สเต็ก, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, เกรดทั้งหมด, ดิบ1 สเต็ก266044.88.33.3
เนื้อ - กลม, สนับมือ, ด้านปลาย, สเต็ก, แยกไขมันและไขมันออกเป็นชิ้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ย่าง246040.78.13.1
บีฟ - กลม, สนับมือ, ด้านปลาย, สเต็ก, ยันและไขมันแยกไม่ออก, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, ดิบ1 สเต็ก254040.88.93.3
บีฟ - กลม, สนับมือ, ปลายด้าน, สเต็ก, ยันและไขมันแยกไม่ออก, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, ย่าง279050.96.82.2
เนื้อ - กลม, สนับมือ, ปลายด้าน, สเต็ก, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, ย่าง282048.78.13.2
เนื้อ - กลม, สนับมือ, ปลายด้าน, สเต็ก, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ดิบ1 สเต็ก266044.88.33.3
เนื้อ - กลม, สนับมือ, ด้านปลาย, สเต็ก, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ย่าง1 สเต็ก246040.78.13.1
บีฟ - กลม, สนับมือ, ปลายด้าน, สเต็ก, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทางเลือก, ดิบ1 สเต็ก254040.88.93.3
บีฟ - กลม, สนับมือ, ปลายด้าน, สเต็ก, แยกไขมันออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, ย่าง279050.96.82.2
เนื้อวัว - กลม, นอกรอบ, รอบล่าง, สเต็ก, แยกไขมันและไขมันออกเป็นชิ้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, ย่าง43006516.86
เนื้อวัว - กลม, นอกรอบ, รอบล่าง, สเต็ก, แยกไขมันและไขมันออกเป็นส่วน ๆ ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ดิบ1 สเต็ก433065.916.96.1
เนื้อวัว - กลม, นอกรอบ, รอบล่าง, สเต็ก, แยกไขมันและไขมันออกเป็นชิ้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ย่าง430061.218.76.6
เนื้อ - รอบนอกรอบ, รอบล่าง, สเต็ก, แบบลีนและไขมันแยกได้, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทางเลือก, ดิบ1 สเต็ก439062.219.36.7
เนื้อ - กลม, นอกรอบ, รอบล่าง, สเต็ก, แยกไขมันและไขมันออกเป็นชิ้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, ย่าง42107113.14.3
เนื้อวัว - กลม, นอกรอบ, รอบล่าง, สเต็ก, ไขมันและไขมันแยกไม่ออก, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ดิบ100 กรัม129022.23.81.4
เนื้อวัว - กลม, นอกรอบ, รอบล่าง, สเต็ก, แยกไขมันออกได้อย่างเดียว, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, ย่าง43006516.86
เนื้อวัว - รอบนอกรอบ, รอบล่าง, สเต็ก, ยันแบบแยกไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, สเต็ก, ดิบ1 สเต็ก433065.916.96.1
เนื้อ - กลม, นอกรอบ, รอบล่าง, สเต็ก, แยกไขมันออกไม่ได้เท่านั้น, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ย่าง430061.218.76.6
เนื้อ - กลม, นอกรอบ, รอบล่าง, สเต็ก, ยันไม่ได้แยกได้เท่านั้น, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, ทางเลือก, ดิบ1 สเต็ก439062.219.36.7
เนื้อ - กลม, นอกรอบ, รอบล่าง, สเต็ก, แยกไขมันออกได้อย่างเดียว, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, ย่าง42107113.14.3
เนื้อ - กลม, นอกรอบ, รอบล่าง, สเต็ก, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ดิบ100 กรัม129022.23.81.4
เนื้อวัว - กลม, ปลายทิป, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, คั่ว620088.427.19.9
เนื้อวัว - กลม, ปลายกลม, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ดิบ100 กรัม151020.572.8
เนื้อ - กลม, ปลายปลาย, แบบลีนและไขมันแบบแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, คั่ว1 ย่าง22300307.2101.237
เนื้อ - กลม, ปลายกลม, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, ทางเลือก, ดิบ100 กรัม156020.27.73.1
เนื้อ - กลม, ปลายปลาย, แบบลีนและไขมันแยกได้, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ปรุง, คั่ว1 ย่าง20650303.285.931.5
เนื้อวัว - กลม, ปลายกลม, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ดิบ100 กรัม145020.86.32.5
เนื้อวัว - กลม, ปลายปลาย, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ถูกตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ยอดเยี่ยม, สุก, คั่ว932085.16325.1
เนื้อ - กลม, ปลายกลม, ยันและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ถูกตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ดิบ, ดีเยี่ยม6305.44.61.9
เนื้อวัว - กลม, ปลาย, แยกไขมันและไขมันออกเป็นส่วน ๆ ตัดออกเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, สุก, คั่ว756086.942.816.2
เนื้อวัว - กลม, ปลายกลม, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, ดิบ5705.53.71.5
เนื้อวัว - กลม, ปลายปลาย, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ถูกตัดเป็นไขมัน 1/4, ตัวเลือก, สุก, คั่ว790084.947.618.1
เนื้อ - กลม, ปลายกลม, แบบลีนและไขมันแยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก, ดิบ6005.44.11.6
เนื้อวัว - กลม, ปลายกลม, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ตัดเป็น 1/4 ไขมัน, สุก, ย่าง896086.258.522.6
เนื้อวัว - กลม, ปลายกลม, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ตัดเป็น 1/4 ไขมัน, ดิบ, ดี6105.54.11.6
เนื้อ - กลม, ปลายปลาย, แบบลีนและไขมันแยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก, สุก, คั่ว727087.539.214.9
เนื้อวัว - กลม, ปลายกลม, ยันและไขมันที่แยกไม่ออก, ตัดเป็น 1/4 ไขมัน, เลือก, ดิบ5305.53.21.3
เนื้อวัว - กลม, ปลาย, แยกไขมันและไขมันออกเป็นส่วน ๆ , ไขมัน 1/8 ส่วน, ปรุงสุก, คั่ว714089.53713.8
เนื้อวัว - กลม, ปลาย, แยกไขมันและไขมันออกเป็นส่วน ๆ , ไขมัน 1/8 ส่วน, ทุกเกรด, ดิบ5405.63.31.3
เนื้อวัว - กลม, ปลายปลาย, แบบลีนและไขมันแยกได้, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, คั่ว741088.640.115
เนื้อวัว - กลม, ปลายกลม, ยันและไขมันที่แยกไม่ออก, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, ดิบ5605.53.61.4
เนื้อ - กลม, ปลายปลาย, แบบลีนและไขมันแบบแยกได้, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, เลือก, สุก, คั่ว687090.433.512.5
เนื้อวัว - กลม, ปลายกลม, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ตัดแต่งเป็น 1/8 ไขมัน, เลือก, ดิบ5005.62.91.2
เนื้อ - กลม, ปลายกลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, คั่ว557088.119.87.1
เนื้อ - กลม, ปลายกลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ดิบ1 ย่าง16250271.750.917.7
เนื้อ - กลม, ปลายกลม, ยันไม่ได้เท่านั้น, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, คั่ว1 ย่าง20020314.97326
เนื้อวัว - กลม, ปลายกลม, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทางเลือก, ดิบ1 ย่าง18100289.163.421.7
เนื้อ - กลม, ปลายกลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, คั่ว1 ย่าง17000312.35017.8
เนื้อวัว - กลม, ปลายกลม, แยกไขมันออกได้อย่างเดียว, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ดิบ1 ย่าง14480253.739.713.6
เนื้อ - กลม, ปลายกลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ปรุงสุก, คั่ว592079.82810.3
เนื้อวัว - กลม, ปลายกลม, แยกไขมันเท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, สุก, คั่ว537083.3207
เนื้อ - กลม, ปลายกลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, ดิบ35061.10.4
เนื้อ - กลม, ปลายกลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 1/4 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, คั่ว53008120.67.2
เนื้อ - กลม, ปลายกลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 1/4 ไขมัน, ตัวเลือก, ดิบ37061.20.4
เนื้อวัว - กลม, ปลายกลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 1/4 ไขมัน, สุก, ย่าง, ย่าง609082.128.810.6
เนื้อ - กลม, ปลายกลม, แยกไขมันออกได้อย่างเดียว, ตัดเป็น 1/4 ไขมัน, ดิบ, ดิบ41061.70.6
เนื้อ - กลม, ปลายกลม, แยกไขมันเท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก, สุก, คั่ว527084.118.86.6
เนื้อ - กลม, ปลายกลม, แยกไขมันออกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก, ดิบ34060.90.3
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนที่แบ่งแยกได้เท่านั้น, ถูกตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, ดิบ4006.41.40.5
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดแต่งเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ตุ๋น558095.116.86
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, ย่าง1 สเต็ก514087.416.35.9
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ตุ๋น577095.118.96.7
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ย่าง1 สเต็ก567089.620.37.3
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ปรุง, ตุ๋น534095.114.25.1
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, ย่าง1 สเต็ก477085.312.44.5
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ถูกตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ยอดเยี่ยม, สุก, ย่าง7840101.738.714.3
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ถูกตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ดิบ, ดีเยี่ยม5306.231.2
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดแต่งเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ตุ๋น709096.832.712.4
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ตัดเป็น 1/4 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ตุ๋น75109737.214
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ถูกตัดเป็นไขมัน 1/4, ตัวเลือก, ปรุงสุก, กระทะทอด784091.643.515
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ไขมัน 1/4 ส่วน, สุก, ย่าง, ย่าง7530102.235.212.7
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, ยันและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ตัดเป็น 1/4 ไขมัน, ดิบ, ดี5106.32.71
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนและไขมันแบบแยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก, ปรุงสุก, ตุ๋น669097.528.210.7
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, ยันและไขมันที่แยกไม่ออก, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ทุกเกรด, ต้ม, ตุ๋น681098.22910.8
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, ยันและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, ย่าง691010029.311.1
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, ยันและไขมันที่แยกไม่ออก, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, เกรดทั้งหมด, ดิบ4706.32.20.9
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, ปรุงสุก, ตุ๋น723098.533.612.5
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนและไขมันแบบแยกได้, ตัดเหลือ 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ย่าง7770106.535.613.5
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนและไขมันแบบแยกได้, ตัดเหลือ 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ทอด753093.439.113.1
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ถูกตัดเหลือ 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, ดิบ4806.22.30.9
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ถูกตัดเหลือ 1/8 ไขมัน, สุก, ย่าง, ย่าง7470103.833.512
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ถูกตัดเหลือ 1/8 ไขมัน, เนื้อดี, ดิบ4906.32.50.9
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนและไขมันแบบแยกได้, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, เลือก, ปรุง, ตุ๋น64409924.49.2
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนและไขมันแบบแยกได้, ตัดเหลือ 1/8 ไขมัน, เลือก, ปรุง, ย่าง7210109.927.710.5
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนและไขมันที่แยกได้, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, เลือก, ดิบ4606.32.20.9
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ตุ๋น519094.313.14.5
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนที่แบ่งแยกได้เท่านั้น, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, ย่าง100 กรัม186031.75.62
เนื้อ - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนที่แบ่งแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ตุ๋น540094.315.15.2
เนื้อ - รอบ, รอบด้านบน, แบบลีนที่แบ่งแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ย่าง100 กรัม197031.76.82.4
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนที่แบ่งแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ปรุง, ตุ๋น496094.310.43.6
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, ย่าง100 กรัม176031.74.51.6
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนที่แบ่งแยกได้เท่านั้น, ถูกตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ยอดเยี่ยม, สุก, ย่าง677099.827.99.8
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, ปรุง, ตุ๋น531093.614.55
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ตัวเลือก, สุก, ตุ๋น554093.916.95.8
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ตัวเลือก, ปรุงสุก, กระทะทอด572088.421.66.1
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, นายก, ปรุงสุก, ย่าง6860101.128.39.9
บีฟ - รอบ, รอบบน, แบบลีนที่แบ่งแยกได้เท่านั้น, ถูกตัดเป็นไขมัน 1/4, นายก, ดิบ4306.51.80.6
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก, ปรุง, ตุ๋น514094.612.14.1
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนที่แยกกันได้เท่านั้น, ถูกตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, ย่าง52091.50.5
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดให้ได้ไขมัน 1/8 ส่วน, ทุกเกรด, ดิบ3806.51.20.4
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ย่าง5509.11.80.6
เนื้อวัว - กลม, รอบด้านบน, แบบลีนที่แยกกันได้เท่านั้น, ถูกตัดเป็น 1/8 ไขมัน, เลือก, สุก, ย่าง50091.30.5
เนื้อวัว - กลม, รอบบนสุด, ยันได้แยกจากกัน, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, เลือก, ดิบ3706.610.3


ดูวิดีโอ: เครองดม 0 แคลอร สารใหความหวาน นำตาลเทยม มผลดผลเสยอยางไร (อาจ 2022).